Ik hoor het wel…

Op dit moment is mijn grootste probleem mijn prikkelbaarheid door geluid. Het lijkt wel of ik alles hoor.  Vooral lage tonen. Bromtonen, piepjes, zoempjes… Ook hedendaagse muziek en de bijbehorende apparatuur is door de toename van bastonen een hekel punt. Die en andere lage tonen gaan namelijk overal doorheen en laten zich niet tegenhouden door een muur of dubbelglas.

Het is het ergste MS probleem wat mij tot op heden is overkomen. Erger dan de rolstoel en rollator, erger dan blaasproblemen en de vermoeidheid. Ik was me hier ook niet op bedacht. Lees verder