Rutte 1 en de Kunduz-coalitie

Stijging in € p/m  Verandering uitgaveposten 2013
9
10
10
25
11
10
20
45
extra eigen bijdrage huurtoeslag,
huurverhoging,
stijging stroom,
wegvallen tegemoetkoming CZG door verlaging norm,
ophogen eigen bijdrage zorgverzekering,
stijging basispremie (schatting),
stijging btw en accijnzen,
minder pgb-wmo huishoudelijke hulp door ‘hervormingen’
140
-10
-9
4
125
Totaal (ongeveer 13,0%)
Verwachte compensatie regering (-0,9%)
Verwachte stijging uitkering (-0,8%)
Verwachte daling arbeidsongeschikheidspensioen (0,4)
Totaal aan extra uitgaven (11,6% van mijn inkomsten)

Toch anders dan de meeste koopkrachtplaatjes….

Lees verder